Τίτλος: "Ορίζοντες"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Ζάππειο Μέγαρο
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Παπαδάκη Άννα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση διοργανώθηκε από τον Επιστημονικό Οργανισμό "Μαζί για την Εφηβική Υγεία", παράλληλα με το 10ο Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.