Τίτλος: Χρήστος Μποκόρος: "Νόστος αδήλων"
Καλλιτέχνης: Μποκόρος Χρήστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο Οδού Πειραιώς
Τοποθεσία: Αθήνα