Τίτλος: "No Milk Today: Της ομάδας Horror Vacui"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Παλιό Γαλακτοπωλείο Τσαμαδού 5
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Ξυπολοπούλου Μαρία