Τίτλος: Λίζη Καλλιγά: "Σπέτσες"
Καλλιτέχνης: Καλλιγά Λίζη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Παλαιοπωλείο Μαρτίνος
Τοποθεσία: Αθήνα