Τίτλος: Τάκης Στεφάνου
Καλλιτέχνης: Στεφάνου Τάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί της Έρσης
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχε και ο Αλέξης Ακριθάκης.