Τίτλος: "Δάσκαλοι και Μαθητές, Μαθητές και Δάσκαλοι"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1996
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Στεφανίδης Μάνος