Τίτλος: Αλέξανδρος Κορογιαννάκης: "Χαρακτική 1906-1966"
Καλλιτέχνης: Κορογιαννάκης Αλέξανδρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Νικολού Δήμητρα