Τίτλος: Ρένα Ανούση-Ηλία: "60 Χρόνια Χαρακτικής-Ζωγραφικής 1957-2017"
Καλλιτέχνης: Ανούση-Ηλία Ρένα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ
Τοποθεσία: Αθήνα