Τίτλος: Λευτέρης Γιακουμάκης: "Totus Floreo"
Καλλιτέχνης: Γιακουμάκης Λευτέρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Πολυχώρος Φωταγωγός
Τοποθεσία: Αθήνα