Τίτλος: Κώστας-Ηρακλής Γεωργίου: "Αγγελογραφίες"
Καλλιτέχνης: Γεωργίου Κώστας-Ηρακλής
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Δημόσιοι Χώροι Καβάλας
Τοποθεσία: Καβάλα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου με τίτλο «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία...».