Τίτλος: Γιώργος Οικονομίδης
Καλλιτέχνης: Οικονομίδης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα εφημερίδας Το Βήμα
Τοποθεσία: Αθήνα