Τίτλος: Γιάννης Γεωργιόπουλος
Καλλιτέχνης: Γεωργιόπουλος Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα