Τίτλος: Ελένη Πολυχρονάτου: "Έρευνα πεδίου"
Καλλιτέχνης: Πολυχρονάτου Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Αθήνας
Τοποθεσία: Αθήνα