Τίτλος: Αλέξανδρος Βασμουλάκης: "Mind Mischief"
Καλλιτέχνης: Βασμουλάκης Αλέξανδρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: The Breeder
Τοποθεσία: Αθήνα