Τίτλος: Παύλος Σάμιος: "Από τον βυθό της μνήμης"
Καλλιτέχνης: Σάμιος Παύλος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Νεστορίδειο Μέλαθρο Νέα Πτέρυγα
Τοποθεσία: Ρόδος
Επιμέλεια: Σχινά Αθηνά