• Αβραμίδης Αλέξανδρος
  • Κατσάγγελος Γιώργος
  • Κόντος Γιάννης
  • Μιχαλάκης Δημήτρης
  • Μπεχράκης Γιάννης
  • Τσιρώνης Κώστας