Τίτλος: Τάσος Λάτσκος Θώμου: "Nightlife"
Καλλιτέχνης: Λάτσκος Θώμου Τάσος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2014
Χώρος Διεξαγωγής: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (Εκθεσιακός Χώρος Alberto Savinio)
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη