Τίτλος: Anatoly Shuravlev: "Future Revisited. Μέρος Δεύτερο: Η μυθολογία του καλλιτέχνη"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη