Τίτλος: Δέσπω Παρασκευαΐδου-Λαζαρίδη
Καλλιτέχνης: Παρασκευαΐδου-Λαζαρίδη Δέσπω
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα