Τίτλος: "23οι Πλόες: Εύκρατη Ζώνη"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως
Τοποθεσία: Άνδρος (Χώρα Άνδρου)
Επιμέλεια: Σχινά Αθηνά