Τίτλος: Κατερίνα Χρηστίδη
Καλλιτέχνης: Χρηστίδη Κατερίνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Triantaraki Cafe-Bistrot
Τοποθεσία: Τριαντάρος, Τήνος