Τίτλος: Χρήστος Σανταμούρης: "Χαράσσοντας την Οδύσεια"
Καλλιτέχνης: Σανταμούρης Χρήστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μαρμαροτεχνίας
Τοποθεσία: Πύργος, Τήνος
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2017 ως Έτους Νίκου Καζαντζάκη,