Τίτλος: Σωτήρης Ιατρίδης: "Τοπία"
Καλλιτέχνης: Ιατρίδης Σωτήρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης
Τοποθεσία: Αθήνα