• Κατσούλας Μένης (Αριστομένης)
  • Λάμπρου Παναγιώτης