Τίτλος: Μανώλης Χάρος: "Ο δυσδιάκριτος εξωτισμός του προορισμού"
Καλλιτέχνης: Χάρος Μανώλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης Ώχρα Μπλε
Τοποθεσία: Μύρινα, Λήμνος