Τίτλος: Κλειώ Μακρή: "Επισκέψεις"
Καλλιτέχνης: Μακρή Κλειώ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας
Τοποθεσία: Αίγινα