Τίτλος: Alfredo Romano: "Angelis suis mandavit de te"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Παπά Σάνια