Τίτλος: "Think of me"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Aqua Gallery στο Art Hotel
Τοποθεσία: Πύργος, Σαντορίνη
Επιμέλεια: Βαφειάδης Κωνσταντίνος
Παρατηρήσεις: Η έκθεση περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δράσεων της εικαστικής πλατφόρμας Rest@rtContemporaryArtPlatform. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.