Τίτλος: "Evressis28922
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Ξυπολοπούλου Μαρία
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Horror Vacui.