Τίτλος: Δάφνη Αγγελίδου: "Summer Sky"
Καλλιτέχνης: Αγγελίδου Δάφνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Marina Keas
Τοποθεσία: Βουρκάρι, Κέα