Τίτλος: Χρίστος Σιμάτος: "Τοπία"
Καλλιτέχνης: Σιμάτος Χρίστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο
Τοποθεσία: Σαντορίνη