Τίτλος: Ρένα Τζολάκη: "Υδρατογραφίες"
Καλλιτέχνης: Τζολάκη Ρένα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας
Τοποθεσία: Ύδρα