Τίτλος: Θάλεια Κερούλη: "Χαρτιγραφίες"
Καλλιτέχνης: Κερούλη Θάλεια
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης Αποθήκη
Τοποθεσία: Λήμνος