Τίτλος: Κυριάκος Κατζουράκης
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Κυριάκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1999
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση
Τοποθεσία: Γλυφάδα