Τίτλος: "INTEGRAL II"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Τούντα Ιλεάνα, Λαζάνη Γαληνή, Αντωνίτσης Δημήτρης
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2018.