: Νεκτάριος Αποσπόρης: "Ο κήπος του Μουσείου"
: Αποσπόρης Νεκτάριος
: Ατομική
: 2019
: Καφέ - Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
: Αθήνα
: Κρητικού Ίρις