Τίτλος: Βαλέριος Καλούτσης: "Valerios Kaloutsis"
Καλλιτέχνης: Καλούτσης Βαλέριος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Redfern Gallery
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο