Τίτλος: "Αντανακλάσεις Καταγωγής"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρας
Τοποθεσία: Πάτρα
Επιμέλεια: Ζολωτάκης Αποστόλης
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης Orange Water 3. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.