Τίτλος: Νικόλας Αντωνίου: "A Normal Person"
Καλλιτέχνης: Αντωνίου Νικόλας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Τεχνοχώρος
Τοποθεσία: Αθήνα