Τίτλος: Βαλέριος Καλούτσης: "Caloutsis"
Καλλιτέχνης: Καλούτσης Βαλέριος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Redfern Gallery
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο