Τίτλος: Νικόλαος Βεντούρας: "Μισός αιώνας πρωτοπορίας"
Καλλιτέχνης: Βεντούρας Νικόλαος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο οδού Πειραιώς
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Καρύδης Γρηγόρης