Τίτλος: Λαμπρινή Μποβιάτσου: "Η θέαση της ύλης"
Καλλιτέχνης: Μποβιάτσου Λαμπρινή
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Δεσμός
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία