Τίτλος: Μάκης Θεοφυλακτόπουλος
Καλλιτέχνης: Θεοφυλακτόπουλος Μάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Φωταγωγός (εκδόσεις Ροδακιό)
Τοποθεσία: Αθήνα