Τίτλος: Κώστας Σαχπάζης: "At the Innermost Layer"
Καλλιτέχνης: Σαχπάζης Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Bernier/Eliades
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο