Τίτλος: "Δεσμός 5 Χρόνια"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1976
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Δεσμός
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Τα ονόματα της έκθεσης αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις της Αίθουσας Τέχνης Δεσμός αναφορά στους οποίους γίνεται μέσα από την έκθεση για τα τα 5 χρόνια λειτουργίας του χώρου.