Τίτλος: "Gilbert & George: The Beard Pictures"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Bernier/Eliades
Τοποθεσία: Αθήνα