Τίτλος: Αλέξης Κόρμπης: "Electric Mandala"
Καλλιτέχνης: Κόρμπης Αλέξης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα