Τίτλος: "Κρεμάστρες του Δημόσιου Χώρου" ή "Το Σύμβολο της Αμοιβαιότητας"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Πέτρινο κτήριο, Πολιτιστικό Πάρκο "Σταύρος Κώτσης"
Τοποθεσία: Αγία Παρασκευή
Παρατηρήσεις: Μετά από την Έκθεσή τους, τα 12 έργα θα θεμελιωθούν από τις 28 Δεκεμβρίου 2017 σε επιλεγμένα σημεία δημόσιου χώρου του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.