Τίτλος: Μαρία Πολυζωΐδου: "Περιστατικό"
Καλλιτέχνης: Πολυζωΐδου Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί ΑΔ
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε μέχρι τος 31 Μαρτίου 2018.