Τίτλος: Γιώργος Ιωαννίδης: "Inferno"
Καλλιτέχνης: Ιωαννίδης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα